Tietosuojaseloste

PSK-Aikuisopistossa niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin yhteistyökumppanien tietoja käsitellään huolellisesti ja yksilön tietosuojaa kunnioittaen.

PSK-Aikuisopisto noudattaa Euroopan unionin säätämää tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen kaikissa Euroopan talousalueella toimivissa henkilötietoja käsittelevissä organisaatioissa.

1. Rekisterin pitäjä

Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö sr / PSK-Aikuisopisto

Y-tunnus: 0828475-7

Veteraanikatu 2, K2 ja K4-talot

90130 Oulu

2. Verkkosivujen ja yhteydenottolomakkeen tietosuoja

Verkkosivuilla täyttämiesi lomakkeiden, kyselyiden ja kilpailujen henkilötiedot tallentuvat ja ne poistetaan käyttötarpeen päätyttyä. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit ohjautuvat osoitteeseen toimisto(at)psk.fi. Viestit välitetään tarvittaessa eteenpäin asiasta vastaavalle.

Verkkosivustollamme on linkkejä muille sivustoille sekä sosiaalisen median kanaville. Emme ole vastuussa näiden sivustojen ja palveluiden sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.

Palauteviestien julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Viestejä ja tietoja lähettäjistä ei toimiteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

Käytössämme on LianaMailer-uutiskirjejärjestelmä, jonka toimittaa Liana Oy. Järjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Järjestelmään tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

etunimi

sukunimi

sähköpostiosoite.

Uutiskirjeen voi tilata osoitteessa http://uutiskirje.psk.fi/ ja tilauksen voi peruuttaa itse uutiskirjeestä. Liana Oy:n tietosuojaseloste (avautuu uuteen välilehteen)

3. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tietoa siitä, mitä käyttäjät tekevät sivustollamme. Eväste tallentuu käyttäjän laitteelle ja käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön sivustollamme.

Evästeiden avulla seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä sekä sitä, millä laitteilla ja selaimilla sivustoa selataan. Näin voimme kehittää verkkosivustomme käyttökokemusta, sisältöjä ja markkinointia sekä seurata niiden teknistä toimivuutta. Evästeet eivät kerää käyttäjistä heidän henkilöllisyytensä tunnistavaa tietoa, eivätkä ne tallenna haittaohjelmia käyttäjien laitteille.

4. Opiskelijoiden tietosuoja

PSK-Aikuisopistossa opiskelijoiden henkilötietojen käsittely perustuu organisaation lakisääteiseen tehtävään ja opiskelijoiden oikeutettuun etuun suorittaa opintojaan sekä hyödyntää opiskeluun liittyviä etuisuuksia ja palveluita. Jos opiskelijoiden tietoja halutaan käyttää tarkoitukseen, joka ei perustu lakiin tai oikeutettuun etuun, opiskelijoilta pyydetään tähän suostumus erikseen.

Lähtökohtaisesti henkilötiedot kerätään aina opiskelijalta itseltään. Joissain tapauksissa osoite- tai yhteystietoja voidaan tarkistaa julkisista hakemistoista, kuten väestörekisteristä tai puhelinnumeroita voidaan tarkistaa numeropalveluista.

Tietoja käsittelevät lähtökohtaisesti opiskelijapalvelut (koulutussihteerit, koulutuspäälliköt ja -suunnittelijat) omiin tehtäviinsä liittyen, kouluttajat opintosuoritteiden kirjaamiseksi, sekä omiin työtehtäviinsä liittyen muut henkilökunnan edustajat, esimerkiksi IT-palvelut ongelmatilanteita ratkoessaan. Jokainen tietojen käsittelijä käsittelee tietojaan vain omiin työtehtäviinsä liittyen ja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Opiskelijan tietoja sisältävät erilliset aineistot, kuten yksittäiset tehtävien palautukset ja kouluttajien yksittäisiä opintojaksoja varten tekemät nimilistat, hävitetään lakisääteisen säilytysajan kuluttua.

Opiskelijan tietoja voidaan luovuttaa Työ- ja elinkeinotoimistolle, Kelalle ja Opetushallitukselle. Tietojen luovutuksessa noudatetaan aina periaatetta, että ainoastaan käsillä olevan asian kannalta tarpeelliset tiedot luovutetaan.

Opiskelijajärjestelmä Studenta, verkko-oppimisalusta Moodle ja viestintäalusta Teams ovat kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, joilla on omat tietosuojaselosteensa.

Moodlen palveluntarjoaja:

Mediamaisteri Oy (avautuu uuteen välilehteen)

Postiosoite: PL 82, 33101 Tampere

Käyntiosoite: Erkkilänkatu 11 A, 2. krs, 33100 Tampere

Studentan tietosuoja- ja tietojärjestelmäselosteet:

Tietosuojaseloste

Tietojärjestelmäseloste

Teams:

Microsoftin tietosuojaseloste (avautuu uuteen välilehteen)

5. Henkilökunnan ja työnhakijoiden tietosuoja

PSK-Aikuisopistossa henkilökunnan ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu oppilaitoksen lakisääteiseen tehtävään työnantajana ja rekisteröityjen oikeutettuihin etuihin liittyen työsuhde-etuihin, työterveyteen ja työtehtäviin liittyvään matkustamiseen. Jos henkilötietoja halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, kysytään rekisteröidyltä tähän suostumus erikseen.

Tiedot kerätään aina henkilökunnan jäseneltä tai työnhakijalta itseltään. Joissain tapauksissa osoite- tai yhteystietoja voidaan tarkistaa julkisista hakemistoista, kuten väestörekisteristä tai henkilökohtainen puhelinnumero voidaan tarkistaa numeropalveluista.

Tietoja käsitellään työnhakuun tai työsuhteeseen liittyen. Tietoja käsittelevät henkilöstöpalveluiden henkilöstö, esihenkilöt omien alaistensa osalta ja IT-palvelut liittyen tietojärjestelmien käyttöön. Tietojen käsittelijät käyttävät tietoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja vain omiin työtehtäviinsä liittyen.

Henkilökunnan tietoja luovutetaan palkanmaksua varten palkanmaksusta huolehtivalle alihankkijalle. Tietoja voidaan luovuttaa myös työterveyspalveluille ja vakuutusyhtiölle, sekä ammattiliitoille, ELY-keskukselle ja Työ- ja elinkeinotoimistolle. Tämän lisäksi tietoja voidaan luovuttaa erillisestä pyynnöstä tilintarkastajalle tai viranomaiselle.

6. Tietosuojaan liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Pääsääntöisesti tiedot ovat jo nähtävillä suoraan järjestelmien käyttöliittymän kautta. Poikkeuksen saattavat tehdä yksittäisiä tilanteita koskevat tilapäiset listaukset, esim. opintojakson läsnäoloseuranta. 

Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihisi. Mikäli et pääse itse tekemään muutosta suoraan ko. palvelussa, voit pyytää korjausta.

Voit pyytää tietojen poistamista, niiltä osin, kun poisto ei ole ristiriidassa PSK-Aikuisopiston lakisääteisen tehtävän kanssa.

Sinulla on oikeus tietojen siirtämiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen esim. tilanteessa, jossa haluat rajoittaa tietojen käsittelijöiden pääsyä yhteystietoihisi.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta, voit ottaa yhteyttä toimisto@psk.fi.

7. Valitusoikeus

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos PSK-Aikuisopisto ei mielestäsi kykene suojaamaan henkilötietojasi tai jos haluat varmistaa, että PSK-Aikuisopiston toimintatavat vastaavat tietosuojasäädösten vaatimuksia.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram