Opintojen rahoitus

Saatat olla oikeutettu erilaisiin tukiin opintojesi aikana

Opiskelun rahoitusmuotoja on monia erilaisia eri elämäntilanteisiin. Tutustu eri rahoitusvaihtoehtoihin jo ennen opintoihin hakua.

Lisätietoa eri rahoitusvaihtoehdoista

Opintotuki päätoimiseen opiskeluun

Opintotukea voit saada Kelasta, kun opiskelet päätoimisesti. Lähetä opintotukihakemus ja liitteet verkossa OmaKela -palvelussa. Kirjautuminen OmaKela-palveluun tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Opintojen aikana Kela saa pääsääntöisesti opiskelutiedot Opintopolku-palvelun kautta. Jos Kela pyytää sinulta opiskelutodistusta, saat sen toimistostamme toimisto@psk.fi.

Lue lisää opintotuesta kela.fi

Ammatillinen työvoimakoulutus työttömälle

Ammatilliset työvoimakoulutuksen tavoitteena voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Nämä koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa tai ovat ammatinvaihtajia.

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, osallistujille maksutonta koulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Jos olet jäänyt työttömäksi, olet vähintään 25-vuotias ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, voit hakeutua opiskelemaan omaehtoisesti ja saada työttömyysetuutta opintojen ajan. Ennen koulutusta TE-palvelut arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Opintojen aloittamisesta ja rahoittamisesta työttömyysetuudella tulee sopia TE-palvelujen kanssa ennen opintojen aloittamista. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Palkkaa työstä oppisopimuksella opiskellen

Oppisopimuskoulutus on työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua, jolloin työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriaopetuspäivien osalta työnantajalla ei ole palkan maksuvelvoitetta, silloin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin. Oppisopimuksella opiskelu siis edellyttää, että olet työsuhteessa. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta ja opintososiaalisista etuuksista (linkki).

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi vähintään kaksi kuukautta kestävälle palkattomalle opintovapaalle, voit hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Tutustu Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen ja sen myöntämisen kriteereihin.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram