Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella täsmäkoulutettua työvoimaa

Työnantajalle oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun yritys tarvitsee uutta työvoimaa tai yrityksellä on tarve laajentaa yrityksessä jo työskentelevän henkilöstön ammatillista osaamista. Oppisopimuksen etuina työnantajalle ovat sen joustavuus sekä mahdolliset taloudelliset edut. Kun otat oppisopimusopiskelijan yritykseesi, samalla tuet tulevaisuuden ammattilaista eteenpäin työelämässä ja ammattiin kouluttautumisessa.
PSK-Aikuisopisto voi maksaa koulutuskorvausta työnantajalle opiskelijan ohjauksesta näin sovittaessa. Tapauskohtaisesti Te-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen oppisopimuksella. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja päätöksen tuesta tekee TE-toimisto.

Työnantajana tehtävänäsi on oppisopimuksen aikana mahdollistaa opiskelijalle tutkinnon tavoitteiden mukaiset oppimista tukevat työtehtävät ja huolehtia siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan opetukseen opiskelusuunnitelmansa mukaan. Työnantaja maksaa opiskelijalle oppisopimuskoulutuksen aikana alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta.

Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista PSK-Aikuisopiston henkilöstö yhteistyössä työpaikan kanssa varmistaa, että työpaikka soveltuu työtehtäviltään ja toiminnaltaan koulutukseen. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Oppisopimuskoulutuksessa minimi viikkotyöaika on 25 tuntia.

Työnantaja, kerromme mielellämme lisää oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä toimisto@psk.fi.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram