Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus voidaan toteuttaa työsuhteessa tai yrittäjän oppisopimuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla toteutettavaa ammatillista koulutusta, johon sisältyy usein myös oppilaitoksessa järjestettävää opetusta.
Oppisopimuskoulutus sopii uusille työntekijöille, alan vaihtajille tai niille, jotka haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan. Oppisopimuksena voit esimerkiksi opiskella ammatillisen tutkinnon, tutkinnon osan tai suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot. Voit myös joustavasti monimuotokoulutuksen aikana opiskella oppisopimuksella esimerkiksi yhden tutkinnon osan. Koulutusmalli sopii myös yrittäjille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan tai yrittäjyydessä.

Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvia työtehtäviä. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työtehtävien yhteydessä. Opiskelijan työssä oppimista ohjaa työpaikkaohjaaja. Yrittäjän oppisopimuksessa oppimista ohjaa mentori. Minimityöaika oppisopimuskoulutuksessa on 25 h / viikko.

Opintojen kesto määräytyy aikaisemman osaamisen ja oppimistarpeiden mukaisesti. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan yhteistyössä työpaikan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Oppisopimuskoulutuksen opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijoille maksetaan teoriaopetuspäivien osalta opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäiviltä palkkaa ja opiskelijalle aiheutuu opinnoista ansionmenetystä.

Päiväraha 15 € / opetuspäivä

Perheavustus 17 € / opetuspäivä, jos opiskelijalla on alaikäisiä huollettavia lapsia.

Matkakorvaus, jos matka opetuspaikalle on yli 10 km kotoa tai oppisopimustyöpaikasta (korvaus halvimman matkustavan mukaan, enintään 0,2 € / km).

Majoittumiskorvaus 8 €, jos opiskelija majoittuu toisella paikkakunnalla.

Opintososiaaliset edut ovat opiskelijalle verottomia.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram