Laatutyö ja kehittäminen

Hanketoimintamme pohjautuu aina keskeisiin kehittämiskohteisiimme

Hankekumppanina toteutamme kehittämishankkeet siten, että kaikki osapuolet hyötyvät ja niiden tulokset tukevat sekä omaa että yhteistyökumppaneidemme toimintaa. Kehittämistyön tuloksena olemme pystyneet myös syventämään ja edistämään koulutustemme antia työelämän tarpeisiin.
Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin:

Ohjaus tavoittaa! -hanke

PSK-Aikuisopisto on osatoteuttajana mukana Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa, jonka päätoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto. Hankkeen rahoittaa opetushallitus.
Hanke kuuluu Oikeus osata -kehittämisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on kehittää opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua, eri ikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Kehittämishankkeen läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio.

PSK-Aikuisopistolla Ohjaus tavoittaa! -hankkeen punaisena lankana on verkkovälitteisyys ja digitaalisten välineiden hyödyntäminen ohjauksessa. Hankkeen aikana testataan ja kehitetään digiohjauksen malleja ja prosesseja. Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti maahanmuuttajataustaiset hakijat ja opiskelijat.

Tiedustelut: Tarja Niskanen, tarja.niskanen@psk.fi

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke

PSK-Aikuisopisto toimii osatoteuttajana Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeessa. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 31.12.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.
Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram