Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke

PSK Aikuisopisto Uutiset

PSK-Aikuisopisto on mukana valtakunnallisessa Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeessa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 31.12.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram